Technická podpora

Podpora

Rádi zodpovíme Vaše dotazy. Prosím využijte následující adresy.

Kontaktujte nás
Email: support@3dimmaker.com

Uživatelský manuál

Manual

Stáhněte si uživatelský manuál 3DimMakeru s návodem pro instalaci a použití aplikace.

Manuál je součástí instalace aplikace. Poslední verze manuálu je také dostupná formou PDF souboru přímo zde.

Stáhnout PDF

Často kladené otázky

Co je to slicer a G-kód?

Slicer je software, který slouží pro rozložení 3D modelu na jeho jednotlivé horizontální vrstvy. Slicer také generuje řídící kód pro 3D tiskárnu, tzv. G-kód, pro tisk vytvořených vrstev.

Jak mohu změnit nastavení sliceru?

Přepněte se do expertního režimu ovládání ikonkou "hlavy" v panelu nástrojů. Na pravé straně aplikace se zobrazí panel Tiskové profily, kde můžete přímo změnit některá základní nastavení. Alternativně můžete zduplikovat některý z vestavěných profilů, kliknout na tlačítko Edit v seznamu profilů a editovat veškerá nastavení sliceru.

Jak mohu vytvořit nový tiskový profil?

Nové tiskové profily můžete vytvořit jako kopii některého existujícího. V seznamu profilů v panelu Tiskové profily vyberte ten, který je nejblíže Vašemu požadovanému nastavení a klikněte na Duplikovat

Moje tiskárny není podporovaná!?

Novou tiskárnu lze přidat v dialogu Nastavení. V kategorii Tiskárna zvolte Upravit tiskárny..., přidejte novou tiskárnu a zadejte všehny požadované parametry. Pokud tiskárna nekomunikuje se SW nebo netiskne správně, ověřte správnost Vašeho nastavení. Pokud tiskárna přesto netiskne, kontaktujte naši technickou podporu a přiložte co nejvíce detailů: Vaše nastavení tiskárny, tiskový log dostupný v Nastavení v záložce Pokročilé a případně 3D model.

Model nebyl nařezán správně. Co mohu dělat?

Můžete se pokusit opravit 3D model v expertním režimu ovládání. Přepněte se do epxertního režimu ikonkou "hlavy" na panelu nástrojů, přepněte se na panel Objekty a vyberte model/objekt, který chcete opravit. Na kliknutí pravým tlačítkem se Vám zobrazí kontextové menu s volbou Opravit. Také můžete upravit nastavení tiskového profilu prostřednictvím panelu Tiskové profily - zejména Limit spojování vrcholů a Limit napojování čar.

Pokud se Vám pro model nepodaří vygenerovat korektní G-kód, doporučujeme použít některý z 3D modelovacích nástrojů pro opravu modelu. Případně můžete využít některou ze specializovaných online služeb pro opravu modelů.

Aplikace padá při řezání modelu!

Prosím kontaktujte naši technickou podporu. Zvolíte-li v nabídce aplikace "Nápověda > Kontaktovat podporu", připraví aplikace e-mail s předvyplněnými základními informacemi (záznam událostí aplikace a popis hardware). Před odesláním prosím připojte 3D model a Váš tiskový profil, se kterými potíže nastaly.

Proč je řezání modelu tak pomalé?

Řezání modelu a geneování G-kódu se skládá z několika kroků a některé mohou být časově velmi náročné. Některé kroky mohou být vypnuty, aniž by se výrazně snížila kvalita vytištěného modelu. Doporučujeme vypnout Optimalizaci Podpor a Minimalizaci retraktů. Pro hrubý testovací tisk je také možné vypnou Tenké části.

Pro velmi detailní modely může generování G-kódu trvat velmi dlouho a aplikace může vyžadovat velké množství paměti, proto doporučujeme 3D model nejprve zjednodušit (tzv. decimovat) na nižší množství trojuhelníků. Použít můžete jakýkoliv nástroj pro 3D modelování.

Mohu použít i jiný materiál než PLA nebo ABS?

Aktuální verze software obsahuje vestavěné tiskové profily pouze pro materiály PLA a ABS. Použít jiný materiál je možné, ale je třeba ručně editovat soubor materials.xml, který se nachází ve složce aplikace 3DimMaker. Následně bude nutné vytvořit nový tiskový profil pomocí volby Pokročilá duplikace, kterou najdete v kontextovém menu tiskového profilu (kliknutí pravým tlačítkem na zvoleném tiskovém profilu). V samotném profilu je třeba upravit prametr "extruder_material" na hodnotu, kteoru jste definovali v souboru materials.xml.

Mohu tisknout svým starším profilem na jiné tiskárně?

Ano. Klikněte pravým tlačítkem na tiskový profil v panelu Tiskové profily a v kontextovém menu zvolte Pokročilá duplikace. Tiskový profil uvidíte jako textový soubor, ve kterém je možné upravit parametr "printer_model" na nový typ tiskárny. Také je možné parametr tiskárny nechat prázdný a vytvořit tak generický profil.

Ponechání prázdného pole "printer_model" silně nedoporučujeme, protože každá tiskárna vyžaduje jiná nastavení a vytvoření generického profilu vyžaduje více změn!

G-kód vygenerovaný 3DimMakerem nefunguje s mojí tiskárnou. Co mohu dělat?

Prosím kontaktujte naši technickou podporu a zašlete nám Vaši konfiguraci tiskárny, tiskový log a samotný G-kód. Pak budeme schopni analyzovat potíže. Pokud se uvedený problém týká pouze některých tiskových profilů a modelů, prosíme přiložte je také.

Pohyb tiskové hlavy během tisku je trhaný... Co je špatně?

Vyzkoušejte snížit kvalitu 3D zobrazení G-kódu, případně se přepněte do okna jiné aplikace (3DimMaker přestane překreslovat 3D zobrazení a ukazovat stav tisku).

Čáry použité pro zobrazení G-kódu mi blikají!

Tato chyba je obvykle způsobena chybou v ovladači grafické karty. Prosím aktualizujte na nejnovější verzi grafického ovladeče.

Mohu instalovat 3DimMaker na více počítačích?

Pokud jste si zakoupili licenci pro jednoho uživatele, můžete aplikaci používat pouze na jednom počítači. Příležitostně je však možné počítačítač změnit a aplikaci začít používat na Vašem novém nebo přeinstalovaném systému.

Jak mohu aplikaci aktualizovat?

3DimMaker automaticky ověřuje dostupnost nových aktualizací. Je-li dostupná novější verze, zobrazí uživateli upozornění s možností jejího stažení a instalace.

Informační bulletin

Odkazy

Sledujte nás

Adresa

3Dim Laboratory s.r.o.

Ulice:
Město:
Stát:
Email:
Kamenice 34
625 00 Brno
Česká republika
info@3dimmaker.com